familie-van-de-meerakker

Hieronder volgen enkele relevante opdrachten die Praedium recent heeft uitgevoerd of thans uitvoert voor individuele klanten, zoals ondernemers, grondbezitters, private organsaties of overheden.

 

Groenblauwe Diensten Provincie Gelderland

Voor het nieuwe financieringsinstrument voor de instandhouding en ontwikkeling van de karakteristieke landschappen door agrariërs en particuliere grondeigenaren hebben wij meegedacht in het totale stelsel. We hebben de modelverordening opgesteld en een aantal andere modellen, zoals subsidie- aanvraag, overeenkomsten en de raamwerkafspraken over tarieven Dienst Regelingen.

 

Ontwikkelen wandelroutetracé Het Groene Woud

Inventariseren, analyseren en digitaliseren (GIS) van nieuw te ontwikkelen wandelknooppunten systeem en geschikt maken voor internet applicaties en Augmented Reality op Smartphones. Tevens het opstellen van themaroutes en instrueren van vrijwilligersgroepen.

 

Buurtschap De Ruiting in Esch

Een proces waarin burgers, landschap (beleidsdoelstellingen) en ondernemers gezamenlijk komen tot een gedragen gebiedsplan, met balans in People, Profit en Planet.

 

ANV Altena Biesbosch

Opstellen visie en uitvoeringsprogramma met de leden van de ANV. Hiervoor heb ik samen met mijn collega's een nieuwe en praktische strategie van Missie en Visie vorming ontwikkeld (zie bijlage 5).

 

Historische Landgoed Wilhelminapark

Voor een landgoedeigenaar zijn we een innovatieve economische drager aan het ontwikkelen, waarbij het landgoed samen met scholen en kenniscentra wordt herbouwd. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van de kennis, gebruiken en technieken, zoals die in die tijd (middeleeuwen) voorhanden waren.

 

 

Planet Brigade De Maashorst

De Sandra Reemer Foundation werkt aan bewustwording van natuur in de directe omgeving van kinderen in combinatie met het verbeteren met de leefomgeving van kinderen in Afrika. De pilot draait nu met groep 7 van een school in De Maashorst.

www.sandrareemerfoundation.nl

 

Brabants Vers

Het inrichten van een verkoopconcept om producten uit Brabant te distribueren in de provincie.

www.brabantvers.nl

 

Maashorst producten in de horeca

Horeca en producenten stemmen productie en verbruik op elkaar af, waardoor het eten van verse producten in de Maashorster Horeca al bijna de normaalste zaak van de wereld is.

www.maashorstproducten.nl

Ketenproject Spelt

Met lokale akkerbouwer en bierbrouwer is een succesvolle korte keten gerealiseerd, waarbij een oude graansoort Spelt lokaal wordt geteeld. Dit Speltbier is nog steeds zo succesvol, dat de gepassioneerde brouwer is uitgeroepen tot Held van de Smaak.

www.GraanGoed.nl

 

Zorglandgoed Kilder

In Kilder wilde een landgoedeigenaar samen met Gouden Leeuw Groep levensbestendige zorgwoningen ontwikkelen. Het initiatief, dat gestrand is in de gemeenteraad, voorzag in het bieden van zorg een prettige plattelandsomgeving.

 

Opstellen Gemeentelijk Uitvoerings Programma voor Gemeente Ede en Binnenveld

Als vervolg op de regeling Groenblauwe diensten (zoals hiervoor beschreven), kunnen Gemeenten een UitvoeringsProgamma opstellen, welke landschappelijke elementen zij willen stimuleren en subsidiëren van uit deze regeling. Zowel Gemeente Ede als Gemeente Binnenveld hebben Praedium de opdracht om dit op te stellen. Deze opdracht voert Praedium uit in een samenwerkings- verband met Richard Trenning.

 

Overige werkervaring binnen ons bureau

Ruime ervaring met samenwerkingsverbanden van plattelandsondernemers Praedium is zeer goed bekend met het inhoudelijke, organisatorische en bestuurlijke reilen en zeilen van samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en plattelandsontwikkeling. Hierna treft u een overzicht van de verenigingen met we momenteel samenwerken.

 

Streekbeheer Rijk Maas en Waal

Stichting Maasmeanders

Oregional

De Maashorstboeren

ANV Het Groene Woud

De Duinboeren

De Beerse Overlaet (veldloket Groenblauwe diensten)

Milieucooperatie De Peel

ANV Hei, Heg en Hoogeind

ANV Altena Biesbosch

 

De opdrachten die wij uitvoeren voor deze clubs variëren van enkele projecten waarvoor wij de projectleiding en uitvoering verzorgen, tot het aangaan van duurzame partnerships om de vereniging te professionaliseren.

Mijn inbreng bij deze samenwerkings- verbanden verschilt van het meedenken met collega's over het inrichten van projecten en processen tot het meedenken met bestuurders over het inrichting van de bestuurlijke organisatie van een samenwerkingsverband en uitvoeren van projecten.

 


Gabi Stoffelen

06 2007 0879 / gstoffelen@praedium.eu
} Lees verder
Geert van der Veer

06 1096 0531 / gvdveer@praedium.eu
} Lees verder