wim-jennissen

Meer dan groen

Het geloof in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is het fundament waar Praedium op gebouwd is. Tegenwoordig is duurzaamheid een gangbaar begrip geworden, maar wij gaan verder dan er alleen over praten. Het is ook meer dan alleen rekening houden met 'het groen'. Het gaat om een goede balans tussen people, planet en profit. Met die drie pijlers in het achterhoofd kijken we hoe het anders kan, slimmer.

Ook commercieel

De oplossingen die Praedium bedenkt, hebben een commerciële insteek. De projecten en de producten die eruit voortvloeien, moeten een financiële basis hebben. Ze moeten niet afhankelijk zijn van subsidies, maar zélf juist zorgen voor omzet.

Een goed voorbeeld hiervan is het project met Spelt.

Het authentieke van de streek en het landschap is geborgd, de molens hebben weer een functie gekregen, de mensen uit de omgeving kunnen op de fiets langskomen om een kijkje te komen nemen én de betrokken ondernemers (de bierbrouwer en de boer) verdienen eraan. Kortom: het hele plaatje klopt.


Geert van der Veer

06 1096 0531 / gvdveer@praedium.eu
} Lees verder
Judith van der Bruggen-van Doren

Projectmanager

06 2007 0752 / jvdbruggen@praedium.eu
} Lees verder