familie-van-de-meerakker

Welkom op de website van Praedium!

 


Sinds 2003 draagt Praedium met haar activiteiten en concepten bij aan het versterken en verduurzamen van regionale (plattelands-)economieën. Tot 2012 deden we dat in een BV-structuur met ondernemende en betrokken medewerkers.

Op 21-12-'12 hebben deze mensen de stap gezet naar een nog ondernemendere organisatie vorm: de coöperatie. Met deze stap laten we zien dat we geloven in hetgeen we zelf ook adviseren en zijn we op weg naar een duurzame toekomst.

 

Praedium Coöperatie U.A.

Negen senior adviseurs die voorheen betrokken waren bij Praedium B.V. als medewerker, directeur of als samenwerkingspartner hebben eind vorig jaar als zelfstandigen Praedium Coöperatie U.A. opgericht. Als Praedium Coöperatie U.A. bieden we dezelfde diensten als Praedium B.V. in het verleden deed. De coöperatie gebruikt vanaf heden het beeldmerk en de naam Praedium. Wij zijn er van overtuigd dat onze organisatie nu nog sterker is dan voorheen.

Doordat iedereen nu zelf onderneemt zijn we slagvaardiger en flexibeler.

 

Visie Praedium Coöperatie U.A.

Wij hebben de ambitie particulieren en bedrijven te begeleiden op het snijvlak van verduurzaming en regionale kracht, omdat wij geloven dat de directe omgeving van een bedrijf een prachtig instrument vormt om duurzame ambities vorm te geven.

Praedium ziet verduurzaming van de samenleving als de enige echte oplossing voor de tijd waarin we ons bevinden.
Voor het realiseren van deze duurzame samenleving, ziet Praedium ondernemerschap als belangrijk scharnier.
Samenwerking in de regio en ondernemerschap bieden bij uitstek de mogelijkheid om de thema’s economie en planeet te verbinden aan sociale aspecten.

De 2 benen van Praedium

Praedium inspireert - om de samenleving te verduurzamen zijn nieuwe ideeën en samenwerkingen nodig. Die laten zien dat het anders kan, soms verrassend, soms logisch, maar nog nooit (zo) vertoond.
Praedium realiseert - om de samenleving daadwerkelijk te verduurzamen, moeten ideeën omgezet worden in concrete oplossingen.
Praedium is daarom actief in wat nodig is om bestaande gebieden om te vormen en geschikt te maken voor nieuwe functies. Van bestemmingsplannen tot landschapsinrichting en het samenbrengen van lokale (agrarische) ondernemers met grote bedrijven. Dit zorgt er voor dat Praedium dag in dag uit ziet wat er nodig is om de samenleving te verduurzamen en waar nieuwe kansen liggen. Voor alle spelers in de regio.

Overgangsperiode

Over een tijdje zal alleen de Praedium Coöperatie U.A. zich in de markt bevinden. Gedurende de overgangsperiode kunt u twee rechtspersonen tegenkomen. We proberen die periode zo kort mogelijk te laten duren.

Wat kunnen we samen doen?

Wilt u weten wat we samen met u kunnen ontwikkelen of hoe we u kunnen inspireren? Bel of mail ons direct op info@praedium.eu of 0413-385830 of kijk op: wie maakt het / onze leden en bel een van ons rechtstreeks!

Praedium B.V.
KvK: 17159105

Praedium Coöperatie U.A.
KvK: 56713908

Praedium is verhuisd!

Praedium heeft haar huidige kantoor aan de Marshallweg 5 in Veghel verlaten.

We hebben ons gevestigd op de bovenste verdieping van:

Huize Muyserick 
Dijk van Maurick 1
5261NA Vught
} Lees meer


Nieuwe Populiereneconomie

Praedium begeleidt het project ‘Een nieuwe populiereneconomie’. Een project dat draait om de populier als icoon van Het Groene Woud. Doel is om een nieuwe economische betekenis te vinden voor deze bijzondere boom, die al van oudsher met het gebied is verbonden. Een nieuwe stap in het project is de organisatie van de eerste Het Groene Woud Houtmarkt op vrijdag 20 juni 2014 in de Hopest in Schijndel.

 

Voor meer vragen: neem contact op met Job Wittens of klik hier.

} Lees meer